Waterontharding

Waterontharding

Tijdens het ontharden van water worden de voor de waterhardheid verantwoordelijke calcium- en magnesiumionen (Na+) vervangen. Deze uitwisseling vindt in eerder met natriumionen geladen onthardingsharsen plaats.

Na het doorstromen van een bepaalde hoeveelheid hard water door de waterontharder is de onthardingshars verzadigd met calcium- en magnesiumionen. Om zijn oorspronkelijke effectiviteit weer terug te krijgen moeten deze worden "geregenereerd".
Bij deze regeneratie worden de harsen "gewassen" met zout water (zoutoplossing). De in de zoutoplossing in hoge concentratie aanwezige natriumionen vervangen geleidelijk de calcium- en magnesiumionen in de hars. Uiteindelijk zijn de harsen opnieuw verzadigd met natriumionen en kunnen weer voor de waterontharding worden gebruikt.

FAQ

Heeft u nog vragen over zacht water?

Goed of fout?

  • Zacht water mag niet worden vergeleken met onthard water
  • Onthard water is drinkbaar
  • Het natrium in het water heeft een negatieve invloed op de gezondheid, vooral bij mensen, die een zoutarm dieet moeten volgen
  • Het lage calciumgehalte van onthard water is schadelijk voor het organisme
  • Onthard water is volledige gedemineraliseerd
  • Het na de regeneratie in het afvalwater opgenomen zout is schadelijk voor het milieu

Zacht water mag niet worden vergeleken met onthard water
=> goed
Van nature zacht water is afkomstig uit gebieden met een bijzondere bodemgesteldheid, bijv. granietbodems. Het is weliswaar kalkarm, maar ook arm aan opgeloste mineralen. Dat geldt niet voor kalkhoudend water, omdat het een hoog percentage opgeloste mineralen bevat. Door het onthardingsproces verliest dit water een deel van zijn calcium- en magnesiumionen, maar behoudt vrijwel alle opgeloste mineralen en biedt daarmee alle voordelen van zacht water.

Onthard water is drinkbaar
=> goed
Onthard water, dat uit drinkbaar leidingwater wordt gewonnen, kan zonder bezwaar worden gedronken. De smaak of andere factoren worden niet beïnvloed.

Het natrium in het water heeft een negatieve invloed op de gezondheid, vooral bij mensen, die een zoutarm dieet moeten volgen
=> fout
Bij een streng zoutloos dieet wordt geadviseerd, voor consumptie van onthard water geneeskundig advies in te winnen.

Het lage calciumgehalte van onthard water is schadelijk voor het organisme
=> fout
De meeste voor een gezond leven benodigde mineralen verkrijgt het lichaam vooral uit een evenwichtige voeding. Dit geldt met name voor calcium en magnesium. Slechts een klein deel van deze mineralen komt uit het water dat we drinken.

Noch onthard, noch hard water draagt daarmee wezenlijk bij aan de opname van de geadviseerde dagelijkse dosis van deze mineralen. Het in het menselijk lichaam beschikbare calcium wordt vooral geleverd door melk en de daarmee gemaakte producten (boter, kaas...) en talrijke voedingsmiddelen als fruit en groenten, gedroogde peulvruchten, chocolade, vette vis en zeevruchten alsmede volkorenbrood. De verlaging van het calciumgehalte tijdens het onthardingsproces heeft daarom geen merkbare invloed op de mate waarin het menselijke organisme met mineralen wordt voorzien.

Daarbij komt ook, dat bijvoorbeeld groente in onthard water voorzichtiger wordt gekookt. Daardoor blijven er meer vitaminen en sporenelementen behouden.

Onthard water is volledige gedemineraliseerd
=> fout
Afgezien van calcium en magnesium, die deels door het onthardingsproces worden verwijderd, wordt het gehalte andere mineralen in het water niet veranderd.

Er vindt in geen geval een kwaliteitsverlies van het water plaats. In tegendeel – door de ontharding van het water wordt de kwaliteit verbeterd.

Het na de regeneratie in het afvalwater opgenomen zout is schadelijk voor het milieu
=> fout
Waterontharders worden over het algemeen als milieuvriendelijk ingeschaald.

Dat heeft een simpele reden: onthard water verhoogt de prestaties van verwarmingsinstallaties, was- en schoonmaakmiddelen en van lichaamsverzorgingsproducten. Bij schoonmaakmiddelen is een kleinere hoeveelheid voldoende om hetzelfde resultaat te behalen als met onbehandeld water. Het resultaat: tot 55% besparing van was- en schoonmaakmiddelen. Dat betekent: 55% minder resten in het afvalwater! De weinige resten uit waterontharders zijn in verhouding tot het bespaarde afvalwater verwaarloosbaar.

Verder is voor met onthard water gewassen textiel geen wasverzachter nodig.